NEDEN KİDYA?

Home / NEDEN KİDYA?
 • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ankara’nın ilk ve tek IPC (International Preschool Cirriculum) Uluslarası Anaokuludur.
 • Okulumuzda her şey çocuğa özgü ve çocuk dostudur.
 • Hareket odaklı ve etrafta bolca etkili uyarıcı ile donatılmış atölyelerde eğitimler gerçekleştiririz. Dolayısıyla günün büyük bir bölümünü bahçede, sosyal yaşam bulvarında, eğitim içeriklerine göre düzenlenmiş atölyelerde, doğa, sanat ve tasarım ile iç içe geçiririz. Tek bir mekanda tek tip öğrenme yöntemlerinden kaçınırız.
 • Eğitim ve programları standardize edilmiş hep masa başında ve tek bir sınıf içerisinde sunmayız, farklı atölyeler içerisinde oyun odaklı keyifli etkinliklere ve hayatla ilgili kalıcı kazanımlara odaklanırız.
 • Z Kuşağı özelliklerini biliriz ve 21. Yüzyıl becerilerini kazanmaya yönelik çalışmalar yaparız.
 • Hayal gücünü bastırmak, öğrenmeyi kalıba sokmak yerine hayale yönelen, yaratıcılığı pekiştiren düşünme etkinlikleri, IPC, Farklılaştırılmış Eğitim, STEM, Math Their Way, GEMS, SCAMPER, The Incredible Years Program gibi modern eğitim modelleri ile ilintili çalışmaları yaparız.
 • Montessori, Reggio Emilia, Waldorf… gibi tek bir yaklaşımı hele de popüler olması nedeniyle tek başına kullanmaz ya da kullanıyor gibi yapmayız. Kazanımlara özgü eğitim içeriklerini harmanlarız, bilim kurulumuz ile detaylı planlarız, öğrenci ve sınıf gerekliliklerine uygun olarak şekillendiririz.
 • MEB müfredatı temele alınmakla birlikte kazanımların veriliş biçimini oyuna dönüştürürüz, bu oyunlar sadece sınıf ortamında oynanmaz sosyal yaşam atölyesinde, bahçede, semtte, müzede, restaurantta, gezide… ve daha pek çok yerde tam da sosyal hayatın içinde yaşarız.
 • Psikolojik danışma desteği sunar, anne-baba eğitimleri verir, çocuğumuz için doğru yönlendirmeleri uzmanlarımızla birlikte yaparız.
 • Öğrenme Kidyalılar için bir merak, bir serüven, bir keyiftir. Bolca müzik dinleriz, estetik zevklerimizi geliştiririz, temel felsefi söyleşiler de yaparız, hikaye de canlandırırız, dramatik kurgular da planlarız, ünlü hikaye anlatıcılarından hikayeler de dinleriz.
 • Nezaket ve sosyal yaşamın örtük kurallarını sadece öğretmenlerimiz değil tüm personelimiz ile örnek davranışlar üzerinde durularak ve senaryolarla uygulayarak konu ederiz. Örneğin, restauranta gidilerek yemek adabı, garsona hitap gibi konuları pekiştirilir; okul için ortak alışveriş yapar, kültürel gezi gibi sosyal ilişkilere örnek senaryolar da oluştururuz. Dolayısıyla da tüm Kidyalılar için nazik iletişim doğal bir süreçle gerçekleşir.
 • Çocuklarımız için fırsat ortamı yaratırız ve çocuklara mutlaka fırsat verir, kendi yapabilen, sorumluluk alabilen bireyler olmaları için teşvik ederiz. Bizim için korunaklı ve izole bir yaşam sunmaktan çok, hayat ve güçlükleri ile de tanışmak, sorunlar ile başa çıkabilme becerisini de geliştirmek önemlidir.
 • Keyifli, eğlenceli ve günlük hayata dönük dil edinimi hedefleriz. Çocuklar günlük hayatın içinde ikinci dili de kullanır ve günlük hayatın parçası olarak gördükleri için öğrenmez, aslında yabancı dili edinirler. Öyle ki büyükler için yabancı olan dil aslında onlar için “yabancı” olmaktan çıkar ve ikinci dil olarak benimsenir.
 • Okulumuzda çocukları sahne performansına ve sahne arkasında da kaygıya iten gösterilerden kaçınılır. Çocuklarımız sınıflarında çıkardıkları ürünleri sergiler veya biriktirdikleri sunumları kendileri istediklerinde sunarlar. Kidya’da açık sınıf uygulamaları yapılır ve bireysel portfolyo sunumları ile de öğrendiklerini paylaşma ve bildiklerini aktarmaktan keyif alma, takdir görme duygusu pekişir.
 • Okul öncesi kurumların en büyük eksiği duyuşsal öğrenme üzerinedir. Ağırlıklı bilişsel (temel kavramları, sayıları, şekilleri bilme gibi) ya da psikomotor öğrenme (koordinasyon çalışmaları gibi) etkinlikleri sunulur. KİDYA’da duyuşsal öğrenmeye (kararlılık, özgünlük, duyarlılık, saygı, benimseme, sevme gibi duyguların öğrenimine) ayrı bir önem gösterilmektedir.
 • Beslenme yaklaşımımız, organik beslenme temellidir. Ürün tedariği konusunda organik üretim yapan firmalar ile çalışırız. Üretim süreci izlenebilir tarım ürünlerini alırız.
 • Tüm KİDYA’lılar hijyenik ve güvenli ortamın çocuklarımız için öneminin bilincinde davranır. Bir annenin hijyen ve güvenlik konusunda evdeki hassasiyetini çocuklarımız için okulumuzda da yansıtırız.